PERANAN INSTITUSI PAJAK GADAI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SOSIO ...


Download

9 Jun 2013 ... Dapatan kajian menunjukkan bahawa pajak gadai Islam memberi ... Sejarah Islam membuktikan ekonomi pajak gadai telah lama wujud di ...