PRINSIP AL-RAHN SEBAGAI ASAS PELAKSANAAN SKIM PAJAK GADAI ...


Download

askan Islam. Kajian ini memfokuskan kepada skim pajak gadai Islam Ar ... Kata kunci: Al-Rahnu, sejarah pajak gadai, pajak gadai Islam. 1. Muhammad Saiful ...