KEPATUHAN PROSES GADAIAN DALAM SISTEM PAJAK GADAI ISLAM DI ...


Download

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kepatuhan prosedur penebusan dan lelongan yang dilaksana oleh institusi pajak gadai Islam di Malaysia. Kaedah.