STRATEGI MARKETING LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM ...


Download

jaman yang semakin berkembang dan semua bersentuahn dengan teknologi, maka ketakutan masyarakat akan sifat buruk anak-anaknya bergitu besar apabila tidak didasari oleh pendidikan agama. Sehingga. 1 David Wijaya, Pemasaran Jasa Pendidikan sebagai Upaya untuk meningkatkan Daya. Saing Sekolah : Jurnal ...