SISTEM GADAIAN ISLAM - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIAAdded: 2017-01-10 12:25:44 | Views: 0 | Download

sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.

Related:

 • PDF - KEPATUHAN PROSES GADAIAN DALAM SISTEM PAJAK GADAI ISLAM DI ...
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - DOWNLOAD FULL TEXT - MYJURNAL
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - THE COMPARISON BETWEEN AR-RAHNU AND CONVENTIONAL PAWN BROKING
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - PRINT THIS ARTICLE - JURNAL ONLINE UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - MUAT TURUN - KPKT
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - DOWNLOAD COMPLETE PAPER - RESEARCH PUBLISH JOURNALS
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - THE USE OF AR-RAHNU BY ISLAMIC BANK CUSTOMERS IN ... - SPRINGER
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - JURNAL MUAMALAT 2014 FINAL.INDD - E-MUAMALAT - JABATAN KEMAJUAN ...
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - DOWNLOAD (603KB)
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - DOWNLOAD THIS PDF FILE - CANADIAN CENTER OF SCIENCE AND EDUCATION
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - PERSEPSI STAF BANK TERHADAP PENGLIBATAN ORANG BUKAN ISLAM ...
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - DOWNLOAD (708KB) - UM REPOSITORY
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - SISTEM GADAIAN ISLAM - UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - PRINSIP AL-RAHN SEBAGAI ASAS PELAKSANAAN SKIM PAJAK GADAI ...
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.
 • PDF - PERANAN INSTITUSI PAJAK GADAI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SOSIO ...
  sebagai ganti kepada kedai-kedai pajak gadai konvensional. Perbincangan ... menurut perspektif perundangan Islam, analisa transaksi kedai pajak-gadai ...... Kajian juga boleh dilakukan sama ada bahagian orang berhutang dari asnaf.